Etäopiskelu ja sen järjestäminen

Msborea.fi ei ole enää saatavana täältä. Yritä sen sijaan turkuai.fi.

Tämän sivuston tarkoituksena on esitellä etäopetusta mahdollisimman laajasti. Käsittelemme sitä, miten se kannattaa järjestää ja miten siihen suhtaudutaan. Etäopetus on monelle varmasti sanana tuttu, vaikkei siitä olisikaan henkilökohtaisia kokemuksia. Pyrimme murtamaan siihen liittyviä myyttejä ja kertomaan sen lukuisista mahdollisuuksista.

Etäopetus tällä hetkellä

Vastikään voimaan tulleet valmiuslait ovat muuttaneet koulunkäynnin monessa perheessä etäopetukseksi joko osittain tai kokonaan. Etäopetus voi olla joko reaaliaikaista, jossa oppituntia seurataan livenä, tai opettajan aikaisemmin nauhoittama ja oppilaille jakama videoitu luento. Jotkin opetusalan ammattilaiset kuitenkin pitävät suoratoistona tulevaa luentoa samalla lailla lähiopetuksena kuin luokassakin tapahtuvaa vastaavaa tilannetta. Raja on siis himmeä ja se himmenee entisestään.

Etäopetuksesta on puhuttu jo 2010-luvulla ja nettiin yhä enenevässä määrin nojaava elämämme on tehnyt yksittäisten kurssien ja peräti kokonaisten tutkintojen suorittamisen mahdolliseksi etäopintoina. Tämä etäopetusmuoto on yhtä pätevä kuin perinteinen luokkahuoneessa annettava opetus, sillä opettaja on läsnä videon ja äänen välityksellä. Ovathan esimerkiksi casinotkin siirtyneet jo vahvasti nettiin, niin miksi ei opetuskin. Nettikasinovertailu tarjoaa paljon tärkeää tietoa netissä toimivista casinoista.

Miten etäopetus tulee kehittymään

Siinä missä opetuksen videotallenteet ovat tähän asti rajoittuneet lähinnä yliopisto-opetukseen, on vuoden 2020 koronaepidemia todistanut, että kaikki opetus voidaan siirtää verkkoon etäversioksi ja vieläpä varsin nopealla aikataululla.

Tähän asti etäopintoihin on suhtauduttu lähinnä varasuunnitelmana, johon oppilas saa turvautua vasta, kun muut suoritusmuodot on todettu mahdottomiksi. On kuitenkin syytä olettaa, että etäopetus tulee lisääntymään tulevaisuudessa, ja oppilaat saattavat jopa alkaa toivoa sitä. Toisaalta on myös mahdollista, että opettajat alkavat tarjota yhä enemmän etäopiskelun mahdollisuuksia, jolloin kursseille saadaan mahtumaan entistä enemmän oppilaita.

On myös syytä pitää mielessä, että etäopetus ei ole vain videoituja luentoja tietyllä alustalla, vaan jo läksyjen antaminen on tietynlaista etäopetusta. Mahdollisuudet ja toteutustavat ovat siis monet ja yhteen tiettyyn muotoon ei tarvitse jumittua.